Raamatupidamine

Töötajate tööle ja koju transportimisega seotud kulude kompenseerimist reguleerib tulumaksuseaduse § 48 lõige 5¹. Erisoodustuseks ei loeta kulutusi töötajate transpordiks elukoha ja töökoha vahel, kui ühistransporti kasutades ei ole võimalik seda teekonda läbida mõistliku aja- või rahakuluga. Selle rakendamisel tuleb lähtuda asjaolust, et tööandja poolt on...