Töötajate transpordikulude kompenseerimine või tööandja poolt korraldatud transport

Töötajate transpordikulude kompenseerimine või tööandja poolt korraldatud transport

Töötajate tööle ja koju transportimisega seotud kulude kompenseerimist reguleerib tulumaksuseaduse § 48 lõige 5¹.

Erisoodustuseks ei loeta kulutusi töötajate transpordiks elukoha ja töökoha vahel, kui ühistransporti kasutades ei ole võimalik seda teekonda läbida mõistliku aja- või rahakuluga. Selle rakendamisel tuleb lähtuda asjaolust, et tööandja poolt on korraldatud töötajate vedu tööle, kui:

  • töötajal puudub võimalus ühiskondlikku transporti kasutades elu- ja töökoha vahel sõita, sest tööpäev algab või lõpeb ajal, millal ühiskondlikku transporti ei ole võimalik kasutada (k.a ületunnitöö);
  • töökoht asub piirkonnas (kohas), millel puudub ligipääs ühistranspordiga;
  • ühiskondlik transport küll eksisteerib, kuid selle kasutamisega kaasneks ebamõistlik ajakulu (töötaja jõuab töökohta oluliselt enne tööpäeva algust või saab oluliselt hiljem koju või ümberistumisest tekib ebamõistlik ajakulu võrreldes kogu vahemaa läbimiseks kuluva ajaga).

 

Ühistranspordi olemasolul linna piires töötajatele tasuta mugavama/soodsama tööle saamise võimaluse organiseerimine tööandja poolt on aga käsitletav erisoodustusena.

Rohkem infot leiad Maksuameti kodulehelt