Teenused

Raamatupidamisteenus

Raamatupidamisteenus sisaldab jooksvat raamatupidamis- ja käibemaksuarvestust, bilansi ja kasumiaruande koostamist ning maksudeklaratsioonide esitamist Maksuametile. Vastavalt kliendi soovile peame töötajate palgaarvestust, tulu- ja sotsiaalmaksu arvestust. Algdokumentatsiooni ja informatsiooni vahendamine toimub vastavalt kokkuleppele. Valmis aruandluse ja raamatupidamisregistrid koostame klendile igakuiselt ja esitame seadusandluses ettenähtud mahus ja korras Maksuametile ning kliendile. Statistilise aruandluse esitame Statistikaametile ja kliendile vastavalt kehtivale korrale ning tähtaegadele. Pakume ka võimalust korrastada ja taastada eelnevate perioodide raamatupidamine.

Finantsjuhtimisteenus

Lisaks bilansile ja kasumiaruandele koostame kliendi soovil:

finantsnäitajate aruannet

rahavoogude aruannet

tegevuste prognoosid, nende täitumised ja analüüsid

äriplaanid

Kõiki aruandeid väljastame kliendile ka elektroonsel kujul MS Excel formaadis. Äriplaane koostatakse nii füüsilisest isikust ettevõtjatele kui ka firmadele nii firmasiseseks tulude – kulude planeerimiseks kui ka pankadele laenutaotluste juurde. Finantsteenuste hind kujuneb läbirääkimiste teel.

Pakume oma klientidele finantsjuhtimisteenust erinevate Euroopa Ühenduse poolt rahastatavatele programmidele.

Projektitaotluste koostamine

Eelarve jälgimine

Projektiaruannete koostamine

Soovite saada personaalset hinnapakkumist?