Muudatused töötamise registreerimisel alates 1. juunist 2019

Muudatused töötamise registreerimisel alates 1. juunist 2019

Alates 01.juunist 2019 muutub töötajate registreerimine töötajate registris (TÖR).

Eesmärk on koguda tõhusamalt palga ja tööjõu andmeid, teha senisest täpsemat palga- ja tööturustatistikat ning korraldada registripõhine rahvaloendus.

Muudatus mõjutab kõiki tööandjaid, kes peavad tegema kandeid TÖR-i.

Olulisemad muutused:

  • Tööandjale lisandub kohustus kanda TÖR-i töötaja ametinimetus riigisisese ametite klassifikaatori alusel, kui see puudub, siis rahvusvahelise tööorganisatsiooni rahvusvahelise ametite klassifikaatori 2008 (ISCO-08) kohaselt.
  • Tööandjal tuleb edaspidi kanda TÖR-i ka töökoha aadress, kus töötaja peab tööülesandeid täitma. Kui töö tegemise koht ei ole püsiv, näiteks ehitamine, objektide valve, või ei ole see kokku lepitud, siis määratakse isiku töökohaks tööandja asukoht. Tööobjektid, näiteks valvatavad korterid, pooleliolevad ehitusobjektid jms, ei ole töökohad. Aadressid märgitakse Maa-ameti aadressiandmete klassifikaatori (ADS) järgi.

Ametinimetus ja töökoha aadress tuleb märkida TÖR-i siis, kui inimene töötab töölepingu alusel. Kui inimene teeb tööd võlaõigusseaduse kohase lepingu alusel, siis ei tule täiendavaid andmeid TÖR-i kanda.

Olemasolevate töötajate andmeid on aega muuta kuni 30.06.2019.a.

Täpsemat infot saad vaadata Maksuameti kodulehelt või Statistika kodulehelt