Füüsilisest isikust ettevõtjate (FIE) maksustamine

Füüsilisest isikust ettevõtjate (FIE) maksustamine

01. jaanuaril 2018 jõustunud seadusemuudatused muudavad ka füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) maksustamist. Muudatuste eesmärk on soodustada FIE-na tegutsemist, luues FIE-le äriühinguga sarnase maksuõigusliku keskkonna.

FIE-d saavad ettevõtlustulust maha arvata vastuvõtu- ja reklaamikulud ning tasutud sotsiaalmaksu. Samuti on FIE-l võimalus maha arvata tervise edendamise kulusid ja lähetuse päevaraha ulatuses välislähetuses olles dokumentidega tõendatud toitlustamiskulusid.

Muudetud on ka kahjumite edasikandmise ja välisriigis teenitud ettevõtlustulu tulumaksuga maksustamise reegleid ning sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ja avansilise makse arvestamise reegleid.

Rohkem infot loe siit maksuameti kodulehelt.